تخفیف ویژه

تور ترکینگ بیس کمپ اورست و صعود به قله کالاپاتار+ آیلندپیک

  قیمت : از  1550دلار +بلیط هواپیما محل حرکت فرودگاه
مهر ماه و فررورین ماه هر سال
15 روز
تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو و پوخارا

  قیمت :  1450دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
15  الی 30 مهر ماه 1401
16 روز