تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو و پوخارا

  قیمت :  1450دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
15  الی 30 مهر ماه 1401
16 روز
ترکینگ دور مون بلان
تخفیف ویژه

تور ترکینگ دورمون بلان و گذر از فرانسه، ایتالیا،سوئیس

1950 یورو + بلیط هواپیما  (قیمت با تخفیف ویژه) قیمت
20 تیر الی 3 مرداد 1402
14 روز