تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو (۷ روزه)

 قیمت :از 1650دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
17 الی 23 بهمن ماه 98
7 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو ،طبیعت آفریقا، جزیره زنگبار(۱۱ روزه)

 قیمت :از 2500 دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت
17الی 27 بهمن ماه 98
11 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو و حیات وحش آفریقا (۹ روزه)

 قیمت :از 2000 دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت
17 الی 25 بهمن ماه 98
9روز