تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو (۸ روزه)

 قیمت :از 1900دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
19الی 26 بهمن ماه 1402
8 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو ،طبیعت آفریقا، جزیره زنگبار(۱۳روزه)

 قیمت :  - 2600 دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل
بهمن الی 2 اسفند 1402
11 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو و حیات وحش آفریقا ( ۱۰روزه )

 قیمت :  2200 $ +هزینه بلیط هواپیما  - محل حرکت
شهریور و بهمن ماه 1403
10 روزه