تخفیف ویژه

صعود به قله کانگ یتسه ۲ به ارتفاع ۶۲۷۰ متری در هیمالیای هند

  قیمت :  1500دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
3  الی 14 تیر ماه  1401 
12 روز