تخفیف ویژه

صعود به قله دزو جنگو(۶۲۴۰m) و کانگ یاتسه ۱ (۶۴۴۰m)در هیمالیای هند

  قیمت : از 1450دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
23 خرداد الی 03 تیر ماه 1402 
12 روز
تخفیف ویژه

صعود به قله کانگ یتسه ۲ به ارتفاع ۶۲۷۰ متری در هیمالیای هند

  قیمت :  1500دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
15  الی 26 شهریور ماه  1402
12 روز