تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو و پوخارا

  قیمت : از  1000دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
1 الی 16 آبان ماه 98
16 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۴۲۴۳ متری شاهداغی و گشت باکو

  قیمت : 320دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت ترمینال
29 مرداد الی 2 شهریورماه 98
5روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۶۹۶۲ متری آکونکاگوا در کشور آرژانتین

  قیمت : 5400 دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
01 الی 22 دی ماه 98
20 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۷۱۳۴ متری لنین در کشور قرقیزستان

  قیمت : 1400دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
22 تیر ماه الی 8 مرداد ماه 98
18 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله آرارات ترکیه

  قیمت : 200دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت ترمینال
13 الی 17 تیر ماه 98
5روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله آراگاتس ارمنستان وگشت ایروان

قیمت : 200دلار   محل حرکت ترمینال آزادی تهران تاریخ
11 الی 16 خرداد ماه 98
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه – بام اروپا (۶ روزه)

  قیمت : 800دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
1 الی 6 مرداد ماه 98
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه و گشت دو روزه مسکو (۸ روزه )

  قیمت : 950دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
1 الی 8 مرداد ماه 98
8 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کازبک و گشت تفلیس

  قیمت : 250دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت ترمینال
22 به 28 تیر ماه 98
7 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو (۷ روزه)

 قیمت : 1650دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
17 الی 23 بهمن ماه 98
7 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو ،طبیعت آفریقا، جزیره زنگبار(۱۱ روزه)

 قیمت : 2500 دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت
17الی 27 بهمن ماه 98
11 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کلیمانجارو و حیات وحش آفریقا (۹ روزه)

 قیمت : 2000 دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت
17 الی 25 بهمن ماه 98
9روز