تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو و پوخارا

  قیمت :  1450دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
15  الی 30 مهر ماه 1401
16 روز