تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو و پوخارا

  قیمت : از  1000دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
1 الی 16 آبان ماه 98
16 روز
تخفیف ویژه

تور پیمایش مسیر رویایی دریاچه سوها به آبشار لاتون

  (این برنامه اجرا شده است)   محل حرکت ترمینال
14 الی 16 خرداد ماه 98
3 روز