تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه – بام اروپا (۶ روزه)

  قیمت : 800دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
1 الی 6 مرداد ماه 98
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه و گشت دو روزه مسکو (۸ روزه )

  قیمت : 950دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
1 الی 8 مرداد ماه 98
8 روز