تخفیف ویژه

تور ترکینگ بیس کمپ اورست و صعود به قله کالاپاتار+ لوبوچه

  قیمت : از  1550دلار +بلیط هواپیما محل حرکت فرودگاه
مهر ماه و فررورین ماه هر سال
15 روز
تخفیف ویژه

تور ترکینگ دور آناپورنا و گشت کاتماندو ، پخارا و سافاری چیتوان

  قیمت :  1500دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
تور ویژه نوروز 1403
16 روز
ترکینگ دور مون بلان
تخفیف ویژه

تور ترکینگ دورمون بلان و گذر از فرانسه، ایتالیا،سوئیس

2250 یورو + بلیط هواپیما      محل حرکت فرودگاه
15 الی 28 تیر  1403
14 روز
تخفیف ویژه

تور شکار شفق قطبی شمالگان و گشت مسکو

 قیمت :  1150دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
 28دی ماه  الی 5 بهمن 1402
8 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۴۲۴۳ متری شاهداغی و گشت باکو

  قیمت : 320دلار +هزینه بلیط  محل حرکت ترمینال غرب
 1 الی 7 مرداد ماه
7 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۶۹۶۲ متری آکونکاگوا در کشور آرژانتین

  قیمت : 5400 دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
20 دی ماه 12 بهمن ماه 1402
20 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله ۷۱۳۴ متری لنین در کشور قرقیزستان

  قیمت : از 1000دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت
19 تیر ماه الی 9 مرداد ماه 1403
20 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله آرارات ترکیه (زمینی)

  قیمت : از 145دلار   محل حرکت ترمینال غرب
خرداد ، تیر و مرداد و شهریور ماه
5روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله آراگاتس ارمنستان و گشت ایروان

قیمت از  : 200دلار +سه ملیون چهار صد تومان هزینه
22 الی 26 شهریور 1402
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه و گشت سه روزه مسکو

  قیمت : 1000 دلار + بلیط هواپیما   محل
17الی 25 مرداد 1403
8 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله خویتن (khuiten ) بلندترین قله کشور مغولستان

  قیمت : 2900دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
18الی 30 مرداد 1403
12 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله مون بلان فرانسه و گشت پاریس

2100 یورو + بلیط هواپیما  (قیمت با تخفیف ویژه) قیمت
26 تیر  الی 04مرداد ماه 1403
9روز