ترکینگ دور مون بلان
تخفیف ویژه

تور ترکینگ دورمون بلان و گذر از فرانسه، ایتالیا،سوئیس

2250 یورو + بلیط هواپیما  (قیمت با تخفیف ویژه) قیمت
27تیر الی 9 مرداد ماه 1403
14 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله مون بلان فرانسه و دیدار از اروپا

2100 یورو + بلیط هواپیما  (قیمت با تخفیف ویژه) قیمت
3 الی 12 مرداد ماه 1403
9روز