تخفیف ویژه

تور صعود به قله آرارات ترکیه (زمینی)

  قیمت : از 145دلار   محل حرکت ترمینال غرب
خرداد ، تیر و مرداد و شهریور ماه
5روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کاچکار ترکیه و گشت و خرید در شهر ارزروم

   قیمت  250 دلار   محل حرکت ترمینال غرب تهران
تیر ، مردادو شهریورماه
5روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله کاچکار ترکیه و گشت و خرید در شهر ارزروم (هوایی)

   قیمت  450 دلار +بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
 15 الی 20 تیر  ماه 1400
5روز