تخفیف ویژه

تور صعود به قله آراگاتس ارمنستان و گشت ایروان

قیمت از  : 280 دلار محل حرکت ترمینال آزادی تهران
خرداد تا شهریور هر سال
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود زمستانی به قله آراگاتس ارمنستان وحضور در جشن کریسمس

قیمت : 220دلار   محل حرکت ترمینال آزادی تهران تاریخ
6 الی 11 دی ماه 1400
5روز