تخفیف ویژه

تور صعود به قله آراگاتس ارمنستان وگشت ایروان

قیمت : 200دلار   محل حرکت ترمینال آزادی تهران تاریخ
11 الی 16 خرداد
6روز
تخفیف ویژه

تور صعود زمستانی به قله آراگاتس ارمنستان وگشت ایروان -ترانسفر هوایی

قیمت : 180دلار   محل حرکت فرودگاه امام تاریخ اجرا
 26 الی 30 دی ماه 99
5روز