روز اول : پرواز تهران به شهر اوش و اقامت در هتل -ارتفاع ۱۳۵۰ متر با توجه به عدم وجود پرواز مستقیم به شهر اوش ، پرواز به این شهر با توقف در یک کشور ثالث  انجام میگیرد. شهر اوش در کشور قرقیزستان اوش در جنوب قرقیزستان واقع شده و اغلب به عنوان پایتخت جنوبی

بعد از رسیدن به بیشکک و یک شب اقامت در اين شهر به سمت شهر اوش پرواز می کنیم هر چند پرواز های مستقیم برای شهر اوش وجود دارد و می توان با پرواز مستقیم به این شهر آمد  و یک شب را نیز در شهر زیبای اوش اقامت کرده تا از آنجا با یک

ارتفاع: ۷۱۳۴  متر سلسله جبال : پامیر کشور: جنوب قرقیزستان از کشورهای کوچک آسیای میانه با ۶میلیون جمعیت بزبان روسی تکلم و واحد پول )صوم(است سختی : مشکل ، نیاز به مهارت خاص صعود و مجمعه کاملی از تجهیزات کوهنوردی بهترین زمان صعود : تابستان (تیر ومرداد ماه) قله لنين كه اساسا به نام كافمن